خرید اشتراک ویژه

دیالوگ تصادفی

Apocalypto 2006


ترس مثل یه مرضه
کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره.

دانلود فیلم Apocalypto 2006 1