خرید اشتراک ویژه

دیالوگ تصادفی

Inglourious Basterds 2009

آلدو: خُب، من از همه بهتر ایتالیایی صحبت می‌کنم، پس میشم محافظ تو. «دانوویتز» دومین بهترینه، پس میشه فیلمبردار ...

دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009 1